Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Oppbevaring- og sikring

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

OPPBEVARING OG SIKRING AV ARKIVMATERIALE

 

 

 

069

Sikkerhet generelt

Sikkerhet generelt

 

 

 

Alle virksomheter er i den daglige driften avhengig av informasjonen som ligger i fysiske arkiver og databaser. Sikring er tiltak som trygger:

  • dokumentasjonens kvalitet ved at den garanteres fullstendig, oppdatert og korrekt
  • dokumentasjonens tilgjengelighet ved at riktig person får de rette dokumenter til rett tid og at informasjonen i dokumentene er tilgjengelige over tid
  • lagret informasjon mot urettmessig innsyn, misbruk, ødeleggelse og tap

Arbeidet med slike spørsmål går langt tilbake i dokumentbehandlingens historie. Selv om sikringen angår alle dokumenter uavhengig av hvilket lagringsmedium de er på, reiser bruken av moderne informasjonsteknologi nye utfordringer og arbeidet med oppbevaring og sikring er derfor viet fornyet oppmerksomhet de senere årene.

Sikringstiltak kan deles i mange ulike emner og områder. I denne oversikten brukes følgende inndeling:

 

 

 

SIKRINGSTILTAK

 

 

 

 

Administrativ- og organisatorisk sikring = Organisering av sikkerhetsarbeidet, sikkerhetsplanlegging og utarbeidelse av tiltak.

Fysisk- og bygningsteknisk sikring = Tiltak for å sikre arkivlokaler mot urettmessig adgang og at rommene oppfyller standardkrav til arkivlokaler.

Personellsikring = Tiltak som gjelder medarbeidernes arbeidsrutiner og taushetsplikt og klarering av personale som arbeider med fortrolig informasjon.

Dokumentsikring = Tiltak for å sikre dokumentasjonens kvalitet og tilgjengelighet, herunder krav til utstyr og lagringsmedium, samt spesielle tiltak for beskyttelse av fortrolig informasjon.

Datasikkerhet = Spesielle tiltak for beskyttelse av datasystemene og elektroniske dokumenter og registre.