Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Tydal kommunen har sentralisert arkiv. Dette består av emnearkivet plassert i felles kontortjenester, og med følgende objektarkiv:

 • Eiendomsarkiv

• Personalarkivet

Flyktninger: emnearkiv og mapper på flyktninger

 I tillegg har kommunen flere arkiv ute på ytre enheter som ikke er knyttet opp mot ePhorte:

 • Helse- og sosial: klientarkiv

• Omsorg: emnearkiv og klientmapper

• Skolen: emnearkiv og elevarkiv samt fagsystemet Vigilo for oppvekst

• Barnehagen: emnearkiv og mapper på barnehagebarn samt fagsystemet Vigilo for oppvekst

  

Arkivordningen i Tydal kommune bygger på et skille mellom dagligarkiv, bortsettingsarkivarkiv, internt depot og depot.

  • Dagligarkivet inneholder materiale som saksbehandles i inneværende periode.
  • Bortsettingsarkivet inneholder materiale som har vært saksbehandlet i den foregående perioden.
  • Internt depot inneholder materiale eldre enn 8 år.
  • Depotet inneholder materiale som er eldre enn 25 år, samt personarkiv som er eldre enn 10 år. Tydal kommune har sitt depot hos IKA Trøndelag.
  • Tidligere eide kommunen Tydal kommunale Energiverk (TKE), som var et heleid kommunalt foretak. Arkivet fra da kommunen eide selskapet ligger i arkivet til kommunen. TKE ble solgt i 2013, og etter dette er ikke dokumentasjonen til selskapet i kommunens arkiv. Da selskapet ble solgt, ble arkivet fra selskapet pakket ned og overført til depot IKA (Interkommunalt arkiv Trøndelag). All dokumentasjon er dermed bevart hos kommunen/IKA. Avlevert arkivmateriale vil bli lagt ut på arkivportalen/IKA for Tydal kommune ( http://www.ika-trondelag.no/ika/tydal/

Arkivskaper har det administrative ansvar for dagligarkiv og bortsettingsarkiv. Ved avlevering til Internt depot blir det administrative ansvaret for arkivdokumentene overført fra hver enkelt arkivskaper til kommunedirektøren.

Tydal kommune er medlem av IKA Trøndelag IKS og rådmannen har delegert følgende oppgaver til arkivinstitusjonen:

  • Være depotinstitusjon for arkivmateriale eldre enn 25 år som har gått ut av administrativt bruk og for avsluttede arkiv fra institusjoner som er nedlagt og materialet ikke er overført til annen arkivskaper, samt personarkiv eldre enn 10 år

Ivareta elektronisk arkivering av avslutta perioder

Laster...